Electronic Ticketing

Elektronski tiketing ili e-tiketing je koncept izdavanja, bez karata. On omogućuje putniku kompletnu uslugu, bez bojazni od izgubljenih ili zaboravljenih karata.

 

Electronic Ticketing

Elektronski tiketing pruža mogućnost agencijama da smanje administrativne troškove, a u isto vreme, obezbedjuje viši nivo usluga koje se pružaju putnicima. To je veoma bitno u vremenu kada troškovi rastu a izvori prihoda opadaju. Elektronski tiketing obezbedjuje:

  • Niže distributivne troškove 
  • Smanjenje troškova usled neizdavanja TOD-a (no Ticket on Departure costs) 
  • Smanjenje troškova korišćenja printera za štampanje karata 
  • Jednostavniju i redukovanu proceduru izdavanja za ticketing staff 
  • Potpunu kontrolu podataka u Galileu MIR 
  • Automatsku refundaciju preko Galilea

 

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top