Queue Manager

Elektronski sistem arhiviranja za potrebe upravljanja, sortiranja i čuvanja PNR-a

 

Queue Manager

Queues su administrativno pomagalo za upravljanje PNR-ima 

Svaka agencija dobija po 100 queue-va s dvoslovnim oznakama: 16 sistemski programirani i 84 koje sama agencija može da prilagodi svojim potrebama 

Svaki queue omogućava 100 kategorija s četiri raspona datuma po kategoriji, proširujući mogućnosti arhiviranja 

Uputstva mogu biti pridružena PNR-u u queue-u kao poruka drugom službeniku koji obrađuje queue 

PNR-i mogu biti istivremeno na više queue-va i jednim ulazom se prikazuju svi queue-vi na kojima se PNR nalazi

  

Prednosti Queue-va za: 

  • Omogućava agentu da se klijente uslužuje koristeći sistem oblasti za arhiviranje koje sortiraju i čuvaju PNR-e koji zahtevaju dopunsku obradu, uključujući spiskove klijenata za obaveštavanje, avio kompanija i ostalih dobavljača ili karata koje treba da se izdaju 
  • Pruža dobru organizaciju koja može da vrši prioritet predmeta po važnosti i hitnosti maksimalno poboljšavajući efikasnost rada agencije 
  • Pojednostavljuje izdavanje karata i praćenje PNR-a s uputstvima - poruka koja opisuje šta treba uraditi se nalazi uz PNR na queue-u. Standardizuje rad da bi se obezbedila jednoličnost i kvalitet pomoću Queue Minder-a, poljem u PNR-u koje sadrži podatke o queue-u, kategoriji i datumu i slobodan tekst 
  • Podešava do 84 prilagodljiva queue-a za raspoređivanje PNR queue-va u kategorije i raspone datuma ili ih automatski raspoređuje na 16 sistemski programiranih queue-va - sve u cilju smanjenja korišćenja dokumentacije i poboljšanja organizacije

Travelport

Želite da saznate više o kompaniji Travelport? Kompletne informacije o kompaniji možete da pronađete na sledećem linku:

Travelpot press kit

Go to top