Akademija

Program
sveobuhvatne obuke

Program “Sveobuhvatne obuke za agenta prodaje avio-karata”

Period pandemije COVID-19 doveo je do značajnog smanjenja broja stručnih kadrova u turističkoj industriji, posebno u oblasti rezervacija i tiketiranja avio-karata. Sa ciljem da tržištu vratimo stručnost, osmislili smo program „Sveobuhvatne obuke za agenta prodaje avio-karata“, gde kandidatima, pored obuka za rezervacije i tiketing na sistemu Travelport+, želimo da prenesemo znanje i iskustvo iz oblasti avijacije i rada u turističkoj delatnosti. Kroz tronedeljna interaktivna teorijska predavanja, vežbe i simulacije u sistemu, najbolji kandidati će biti spremni za praksu kod naših agencija – partnera, kako bi mogli da ostvare željeni cilj – da postanu agenti prodaje avio-karata. Travelport je zainteresovanim kandidatima omogućio da konkurišu za stipendiju programa “Sveobuhvatne obuke za agenta prodaje avio-karata”, te da, ukoliko aplikacija bude uspešno prihvaćena, bez troškova pohađaju obuku.

Prijavite se za stipendiju ovde

Plan programa “Sveobuhvatne obuke za agenta prodaje avio-karata” u nastavku:

I DAN

 • Uvod u turističku industriju
 • GDS vs. CRS. Travelport / Uloga međunarodnih organizacija IATA i ICAO/BSP
 • Red letenja/tipovi aviona i alijanse Tradicionalne vs. Low cost kompanije
 • Uslovi prevoza

II DAN

 • Uslovi prevoza (analiza primera JU)/osnovni pojmovi u avijaciji
 • Rezervacija
 • Tarife i tipovi tarifa/Valute i prikaz tarifa
 • Osnovni principi tarifne kalkulacije

III DAN

 • Ispit – prvi deo
 • Elektronska karta/rubrike/pravila/kuponi/refundacija
 • Prtljag
 • Specijalni zahtevi/putnici i prtljag

IV DAN

 • Brendirane tarife i dodatne usluge
 • EMD-dokument
 • Prihvat i otprema putnika
 • Reklamacije

V DAN

 • Vežbe/analize/završetak materija po potrebi
 • Ispit – drugi deo

I Dan               Uvod

 • Upoznavanje sa Travelport Smartpoint-om
 • Upisivanje/Ispisivanje
 • Kodovi aerodroma
 • Red letenja i raspoloživost
 • Promena i otkazivanje rezervacije

II Dan               Rezervacija – obavezni elementi

 • Kreiranje i rad sa rezervacijama

III Dan               Rezervacija – neobavezni elementi

 • SSR/OSI elementi i unos neobaveznih elemenata
 • Dodatne usluge
 • Queue

IV Dan               Tarife

 • Tarifni prikaz
 • Automatski prajsning
 • Tumačenje tarifnih pravila
 • Prajsing brendiranih i nebrendiranih tarifa
 • FS (Fare Shop) i TQ (Trip Quote)

V Dan

 • Vežbe/analize/završetak materija po potrebi
 • Ispit

Ponedeljak – Petak

Primena stečenog znanja kroz praktični rad na Travelport + sistemu

I Dan Avio-karta

 • Ručna karta/pravila, proračuni i popunjavanje rubrika
 • Osvrt na Tarife/Tarifske Note/Prajsovanje(FQ/FQBB)

II Dan Fajlovana tarifa i tiketing

 • Ručni unos elemenata fajlovane tarife u raspoložive maske
 • Ticket modofikatori
 • bavezni i neobavezni element kod izdavanje elektronske karte
 • Poništavanje elektronske karte
 • Tumačenje izveštaja o prodaji

III Dan Zamena avio-karte

 • Zamena avio-karte / Aplikacije GEM/Automated Exchanges
 • Refundacija/Elektronske karte

IV Dan EMD (Electronic Miscellaneous Document)

 • Selektovanje usluge za naplatu i kreiranje segmenta za izdavanje EMD-A i EMD-S
 • Izdavanje/Voidiranje EMD-A i EMD-s dokumenta

V Dan

 • Ispit