Rešenja
za agencije

Tattooed businesswoman using digital tablet close to the window
Početna » Rešenja za agencije

Za više informacija o proizvodima možete nas kontaktirati

Pošalji zahtev

Go-link

Go-link je veb aplikacija koja pruža sve informacije o prodaji u turističkoj agenciji, u realnom vremenu.
Ima jednostavan prikaz, mogu ga koristiti ne samo menadžeri i Travelport agenti, već i knjigovođe koje nisu upoznate sa radom na GDS-u.

Saznaj više
GL

Cee Repricer

Cee Repricer je jedinstvena alatka namenjena isključivo korisnicama Travelport GDS. Cee Repricer pronalazi bolje tarife za već postojeće rezervacije, što znači dodatni prihod za agenciju.

Saznaj više

TCP Exchange

TCP Exchange je veb aplikacija, dostupna Travelport korisnicima širom sveta. Uloga TCP Exchange-a je da pomogne agentima da na brz, jednostavan i siguran način urade automatsko reizdavanje, zamenu ili refundaciju karte.

Saznaj više
GEM

Galileo Terminal

Ostanite povezani sa vašim GDS-om, bilo gde i u bilo koje vreme. Danas, sa sve većim brojem zahtevnih putnika, neophodno je da budete fleksibilni i dostupni za vašeg klijenta u svakom trenutku.

Saznaj više

CEE Itinerary

„CEE Itinerary“ je aplikacija koja služi za slanje rezervacije/karte klijentima.

Saznaj više
ITIN

Travelport ViewTrip

ViewTrip daje klijentima određene informacije o njihovom putovanju koje su rezervisali putem rezervacionog sistema Travelport.

Saznaj više

CETS (Central European Touristic Solutions)

Kao turistički agent potreban vam je intuitivan i precizan sistem kako bi bili korak ispred konkurencije. CETS (Central European Touristic Solutions) – prvi i dugogodišnji rezervacioni sistem kompanije TraviAustria namenjen je turističkoj industriji, preko koga na jednostavan način možete prevazilaziti potrebe svojih kupaca.

Saznaj više

Travelport e-Tracker

E-Tracker je alatka za pretragu svih izdatih karata, sa mogućnošću pronalaženja neiskorišćenih kupona za refundaciju u korist agenta. Prema istraživanjima koje je sprovela IATA, jako veliki broj karata ostane neobrađeno.

Saznaj više