Rešenja
za agencije

Tattooed businesswoman using digital tablet close to the window

Za više informacija o proizvodima možete nas kontaktirati

Go-link

Go-link je veb aplikacija koja pruža sve informacije o prodaji u turističkoj agenciji, u realnom vremenu.
Ima jednostavan prikaz, mogu ga koristiti ne samo menadžeri i Travelport agenti, već i knjigovođe koje nisu upoznate sa radom na GDS-u.

GL

Cee Repricer

Cee Repricer je jedinstvena alatka namenjena isključivo korisnicama Travelport GDS. Cee Repricer pronalazi bolje tarife za već postojeće rezervacije, što znači dodatni prihod za agenciju.

TCP Exchange

TCP Exchange je veb aplikacija, dostupna Travelport korisnicima širom sveta. Uloga TCP Exchange-a je da pomogne agentima da na brz, jednostavan i siguran način urade automatsko reizdavanje, zamenu ili refundaciju karte.

GEM

Galileo Terminal

Ostanite povezani sa vašim GDS-om, bilo gde i u bilo koje vreme. Danas, sa sve većim brojem zahtevnih putnika, neophodno je da budete fleksibilni i dostupni za vašeg klijenta u svakom trenutku.

CEE Itinerary

„CEE Itinerary“ je aplikacija koja služi za slanje rezervacije/karte klijentima.

ITIN

Travelport ViewTrip

ViewTrip daje klijentima određene informacije o njihovom putovanju koje su rezervisali putem rezervacionog sistema Travelport.

CETS (Central European Touristic Solutions)

Kao turistički agent potreban vam je intuitivan i precizan sistem kako bi bili korak ispred konkurencije. CETS (Central European Touristic Solutions) – prvi i dugogodišnji rezervacioni sistem kompanije TraviAustria namenjen je turističkoj industriji, preko koga na jednostavan način možete prevazilaziti potrebe svojih kupaca.

Travelport e-Tracker

E-Tracker je alatka za pretragu svih izdatih karata, sa mogućnošću pronalaženja neiskorišćenih kupona za refundaciju u korist agenta. Prema istraživanjima koje je sprovela IATA, jako veliki broj karata ostane neobrađeno.