Akademija

Travelport
akademija

Obrazovanje razvija kritičko razmišljanje, uči osobu kako da koristi logiku prilikom donošenja odluka i doprinosi pravilnoj interakciji sa ljudima. Obrazovanje pomaže osobi da ispuni kvalifikacije za posao i izgradi željenu karijeru.

Da li ste spremni da obrazovanjem zakoračite u svet putovanja, avio-saobraćaja i tehnologije u turizmu?

Traveport+ je vodeća svetska platforma za prodaju turističkih usluga. Galileo Adriatic organizuje više stručnih obuka na Travelport + sistemu. Posvećeni instruktori imaju cilj da prenesu znanje kandidatima i dovedu ih do globalno priznatog sertifikata. Koristimo interaktivnost, simulaciju i realne scenarije kako bi kandidat ovladao znanjem i praktičnim iskustvom koji se mogu direktno primeniti u industriji putovanja.

Informacije vezane za Travelport+ kurseve kao i detalje o načinu prijavljivanja možete dobiti na sledećim brojevima:

+381 11 3285 546

+381 64 641 9 647

ili putem e-mail: travelport@travelport.rs

Travelport+ Basic Reservations course koji polaznik pohađa na našoj Travelport Smartpoint aplikaciji, pruža mogućnost da na jednostavan način steknete znanje u pravljenju avio-rezervacija i rezervacija drugih turističkih usluga. Obuka traje pet radnih dana i održava se po potrebi. Poslednjeg dana se polaže test i ukoliko se uspešno savlada dobija se sertifikat koji otvara sva vrata u turističkoj industriji.

Kurs iz tarifa je namenjen polaznicima i agentima koji su već savladali bazni kurs i žele da dopune svoje znanje i postanu eksperti u svom poslu. Obuka traje pet radnih dana i održava se po potrebi. Ukoliko se uspešno savlada obuka, dobija se sertifikat.

Migracioni kurs je namenjen agentima koji već koriste neki sistem, a žele da pređu na našu platformu i budu u korak sa vodećom turističkom tehnologijom. Obuka traje od tri do pet radnih dana u zavisnosti od potrebe agenta. Za uspešno savladano gradivo dobija se serifikat.

Beograd, 01.09.2022.

Preambula
Travelport Akademija (u daljem tekstu: Akademija) je program za obuku u okviru firme Galileo Adriatic d.o.o. ovlašćenog distributera za Travelport / GDS Travelport+ globalni distribucioni sistem u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Sloveniji i Srbiji (u daljem tekstu Travelport), čiji je cilj sticanje ili proširenje znanja za rad na Travelport+ sistemu. Akademija pruža razne programe i module za obuku namenjene njihovim učesnicima (u daljem tekstu: Kandidati).

1. Selekcija Kandidata

1.1. Selekcija se vrši na osnovu prijave na Akademiju elektronskim putem i uspešnim prolazom kroz proces selekcije.
1.2. Proces selekcije je sastavljen od provere znanja iz opšte kulture, osnova turističke delatnosti, engleskog jezika i razgovora sa zaposlenim Travelporta.
1.3. Travelport ima pravo da odredi Kandidate za Akademiju nakon interne selekcije. Travelport se obavezuje da obavesti sve Kandidate o ishodu njihove prijave, ali ne i o precizno dostignutom rezultatu tokom procesa selekcije.

2. Program obuke

2.1. Program obuke zavisi od nivoa Kandidata i grupe za koju se prijavio. Travelport se obavezuje da konkretan program objavi putem svog Internet sajta (www.travelport.rs) , kao i da dostavi tačan plan programa Kandidatima.
2.2. Cilj programa obuke je osposobljavanje Kandidata za rad na Travelport+ sistemu, što se dokazuje sertifikatom, izdatim nakon uspešno položenog ispita.

3. Cena obuke

3.1. Kandidati koji su primljeni kroz program “SVEOBUHVATNE OBUKE ZA AGENTA PRODAJE AVIO-KARATA” podležu punoj stipendiji od strane Travelporta i obuku ne plaćaju.
3.2 Kandidati koji su na obuku primljeni upućivanjem od strane svog poslodavca (u daljem tekstu: Korisnik) ne plaćaju obuku. Cena ovakve obuke je definisana Korisničkim ugovorom i naplaćuje se u skladu sa ugovorenim uslovima između Travelporta i Korisnika.

4. Uslovi pohađanja obuke i dodeljivanje sertifikata

4.1. Termin obuke se ugovara nakon selekcije kandidata i određuje ga Travelport u skladu sa operativnim mogućnostima i vremenskom raspoloživošću izabranih Kandidata.
4.2. Kandidati su u obavezi da pohađaju obuku u potpunosti, a da najmanje budu prisutni ukupno 90% programa obuke. Kandidati koji taj uslov ne ispune nemaju pravo na dodeljivanje sertifikata.
4.3. Travelport zadržava pravo da isključi bilo kog Kandidata učesnika Akademije ukoliko ponašanje učesnika remeti sprovođenje obuke. Pod remećenjem sprovođenja obuke se svrstavaju kašnjenje, vređanje ili grubo ponašanje prema osoblju Travelporta i/ili zgrade ili poslovnog prostora u kome se sprovodi obuka, drugim Kandidatima, opremi za obuku, kao i namerno prekidanje predavanja.
4.4. Isključeni Kandidati nemaju pravo na ponovno pohađanje Akademije. Isto važi ako Kandidati svojevoljno napuste Akademiju. Ponovno pohađanje Akademije odobrava isključivo Travelport.
4.5. Stručnu literaturu, računare za obuku i ostala sredstva za rad obezbeđuje Travelport.
4.6. Sertifikat se dodeljuje nakon uspešno sprovedene obuke a nakon što Kandidat dokaže stečeno znanje uspešno realizovanim usmenim, pismenim i praktičnim zadacima. Sertifikat izdat od Travelport ovlašćuje Kandidate za rad na sistemu Travelport+ i priznaje se globalno.

Prijava za stipendiju

Poštovane buduće kolege,

Hvala Vam što razmatrate da se prijavite za stipendiju programa „Sveobuhvatna obuka za agenta prodaje avio-karata“ u organizaciji firme Galileo Adriatic – Oficijalnog Partnera Travelporta. Naša želja je da otvorimo vrata savremene tehnologije u oblasti prodaje avio-karata svim motivisanim kandidatima i time povećamo broj stručnih kadrova na tržištu.

Uslovi za stipendiju:

  • Prihvataju se aplikacije kandidata starosnog doba od 20 do 50 godina
  • Minimum srednje obrazovanje
  • Osnovno poznavanje engleskog jezika
  • Motivacija za karijerom u turističkoj industriji i unapređivanjem znanja i veština u oblasti tehnologije u turizmu

Kako bi kandidat uspešno konkurisao za stipendiju potrebno je da na imejl adresu stipendija@travelport.rs dostavi:

  1. Motivaciono pismo (pismo o namerama i razlogu prijavljivanja)
  2. Kratku biografiju (kontakt podaci, obrazovanje,  radno iskustvo – ukoliko ga je bilo)

Od kandidata koji uđe u uži izbor se očekuje da obavi kratak razgovor sa predstavnikom Galileo Adriatic i uradi test iz oblasti opšte kulture, engleskog jezika i osnovnog poznavanja turističke delatnosti. Kandidat koji uspešno prođe sve korake automatski stiče pravo na stipendiju.