Akademija

Travelport
akademija

Obrazovanje razvija kritičko razmišljanje, uči osobu kako da koristi logiku prilikom donošenja odluka i doprinosi pravilnoj interakciji sa ljudima. Obrazovanje pomaže osobi da ispuni kvalifikacije za posao i izgradi željenu karijeru.

Da li ste spremni da obrazovanjem zakoračite u svet putovanja, avio-saobraćaja i tehnologije u turizmu?

Traveport+ je vodeća svetska platforma za prodaju turističkih usluga. Galileo Adriatic organizuje više stručnih obuka na Travelport + sistemu. Posvećeni instruktori imaju cilj da prenesu znanje kandidatima i dovedu ih do globalno priznatog sertifikata. Koristimo interaktivnost, simulaciju i realne scenarije kako bi kandidat ovladao znanjem i praktičnim iskustvom koji se mogu direktno primeniti u industriji putovanja.

Informacije vezane za Travelport+ kurseve kao i detalje o načinu prijavljivanja možete dobiti na sledećim brojevima:

+381 11 3285 546

+381 64 641 9 647

ili putem e-mail: travelport@travelport.rs

1. Program obuke

Travelport+ Basic Reservations course namenjen je Korisnicima koji su potpisali korisnički ugovor sa Galileo Adriatic. Kandidatima pruža mogućnost da na jednostavan način steknu znanje u pravljenu avio-rezervacija i rezervacija drugih turističkih usluga. Obuka traje pet radnih dana.

I dan

 • Travelport Smartpoint-upoznavanje SON/SOF Encoding/ Decoding
 • TIME TABLE/ Availability/ Booking a seat
 • Modifying /Canceling booking/MCT

II dan

 • Obavezni elementi PNR-a
 • Kreiranje/ promena/ poništavanje koristeći cryptic ulaze i postojeće maske

III dan

 • Neobavezni elementi PNR-a: SSR/OSI/ NOTE PAD /ANCILLARY SERVICES
 • DIVIDING/ Istorija PNRa/Liste putnika/ Queues

IV dan

 • Tarife
 • Dobijanje cene
 • Focalpoint Shopping Search

V dan

 • Rekapitulacija pređenog gradiva
 • Test

2. Cena obuke

Kandidati koji su na obuku primljeni upućivanjem od strane svog poslodavca (u daljem tekstu: Korisnik) ne plaćaju obuku. Cena ovakve obuke je definisana Korisničkim ugovorom i naplaćuje se u skladu sa ugovorenim uslovima između Travelporta i Korisnika.

3. Uslovi pohađanja obuke i dodeljivanje sertifakata

3.1 Termin obuke se ugovara nakon potpisanog Korisničkog ugovora i određuje ga Travelport u skladu sa operativnim mogućnostima i vremenskom raspoloživošću Kandidata
3.2 Kandidat je u obavezi da pohađa obuku u potpunosti, a da najmanje bude prisutan ukupno 90% programa obuke. Kandidat koji taj uslov ne ispuni nema pravo na dodeljivanje sertifikata.
3.3 Travelport zadržava pravo da isključi bilo kog Kandidata ukoliko ponašanje učesnika remeti sprovođenje obuke. Pod remećenjem sprovođenja obuke se svrstavaju kašnjenja, vređanja ili grubo ponašanje prema osoblju Travelporta i/ili zgrade ili poslovnog prostora u kome se sprovodi obuka, drugim Kandidatima, opremi za obuku, kao i namerno prekidanje predavanja.
3.4 Stručnu literaturu, računare za obuku i ostala sredstva za rad obezbeđuje Travelport.
3.5 Sertifikat se dodeljuje nakon uspešno sprovedene obuke, a nakon što Kandidat dokaže stečeno znanje uspešno realizovanim usmenim, pismenim i praktičnim zadacima. Sertifikat izdat od Travelporta ovlašćuje Kandidate za rad na sistemu Travelport+ i priznaje se globalno.

1. Program obuke

Travelport+ Fares and ticketing course namenjen je Korisnicima koji posluju u okviru IATA BSP sistema i koji su potpisali korisnički ugovor sa Galileo Adriatic. Obuka traje pet radnih dana.

I dan

 • Ručna karta/pravila/ proračuni i popunjavanje rubrika
 • Tarife/tarifske note

II dan

 • Prajsovanje FQ/FQBB
 • Ručni unos u masku fajlovane tarife
 • Ticket modofikatori
 • Izdavanje elektronske karte

III dan

 • Poništavanje elektronske karte
 • Dnevni izveštaj

IV dan

 • Zamena karte/Voluntary/Involuntary
 • Refundacija

V dan

 • EMD-A/EMD-S
 • Test

2. Cena obuke

Kandidati koji su na obuku primljeni upućivanjem od strane svog poslodavca (u daljem tekstu: Korisnik) ne plaćaju obuku. Cena ovakve obuke je definisana Korisničkim ugovorom i naplaćuje se u skladu sa ugovorenim uslovima između Travelporta i Korisnika.

3. Uslovi pohađanja obuke i dodeljivanje sertifakata

3.1 Termin obuke se ugovara nakon potpisanog Korisničkog ugovora i određuje ga Travelport u skladu sa operativnim mogućnostima i vremenskom raspoloživošću Kandidata
3.2 Kandidat je u obavezi da pohađa obuku u potpunosti, a da najmanje bude prisutan ukupno 90% programa obuke. Kandidat koji taj uslov ne ispuni nema pravo na dodeljivanje sertifikata.
3.3 Travelport zadržava pravo da isključi bilo kog Kandidata ukoliko ponašanje učesnika remeti sprovođenje obuke. Pod remećenjem sprovođenja obuke se svrstavaju kašnjenja, vređanja ili grubo ponašanje prema osoblju Travelporta i/ili zgrade ili poslovnog prostora u kome se sprovodi obuka, drugim Kandidatima, opremi za obuku, kao i namerno prekidanje predavanja.
3.4 Stručnu literaturu, računare za obuku i ostala sredstva za rad obezbeđuje Travelport.
3.5 Sertifikat se dodeljuje nakon uspešno sprovedene obuke, a nakon što Kandidat dokaže stečeno znanje uspešno realizovanim usmenim, pismenim i praktičnim zadacima. Sertifikat izdat od Travelporta ovlašćuje Kandidate za rad na sistemu Travelport+ i priznaje se globalno.

1. Program obuke

Travelport+ Migration Course namenjen je Korisnicima koji sa svog sistema prelaze na sistem Travelport+. Obuka traje tri radna dana.

I dan

 • Travelport Smartpoint-upoznavanje SON/SOF Encoding/ Decoding
 • TIME TABLE/ Availability/ Booking a seat
 • Modifying /Canceling booking/MCT
 • Obvezni Elementi PNR-a
 • Neobavezni elementi PNR-a: SSR/OSI/ NOTE PAD /ANCILLARY SERVICES
 • DIVIDING/ Istorija PNRa/Liste putnika/ Queues

II dan

 • Tarife
 • Tarifske note
 • Prajsovanje
 • Focalpoint Shopping search
 • Fajlovanje tarife
 • Ticket modifikatori
 • Izdavanje karte

III dan

 • Poništavanje karte
 • Zamena karte
 • Refundacija
 • EMD
 • Dnevni izveštaj

2. Cena obuke

Kandidati koji su na obuku primljeni upućivanjem od strane svog poslodavca (u daljem tekstu: Korisnik) ne plaćaju obuku. Cena ovakve obuke je definisana Korisničkim ugovorom i naplaćuje se u skladu sa ugovorenim uslovima između Travelporta i Korisnika.

3. Uslovi pohađanja obuke i dodeljivanje sertifakata

3.1 Termin obuke se ugovara nakon potpisanog Korisničkog ugovora i određuje ga Travelport u skladu sa operativnim mogućnostima i vremenskom raspoloživošću Kandidata
3.2 Kandidat je u obavezi da pohađa obuku u potpunosti, a da najmanje bude prisutan ukupno 90% programa obuke. Kandidat koji taj uslov ne ispuni nema pravo na dodeljivanje sertifikata.
3.3 Travelport zadržava pravo da isključi bilo kog Kandidata ukoliko ponašanje učesnika remeti sprovođenje obuke. Pod remećenjem sprovođenja obuke se svrstavaju kašnjenja, vređanja ili grubo ponašanje prema osoblju Travelporta i/ili zgrade ili poslovnog prostora u kome se sprovodi obuka, drugim Kandidatima, opremi za obuku, kao i namerno prekidanje predavanja.
3.4 Stručnu literaturu, računare za obuku i ostala sredstva za rad obezbeđuje Travelport.
3.5 Sertifikat se dodeljuje nakon uspešno sprovedene obuke, a nakon što Kandidat dokaže stečeno znanje uspešno realizovanim usmenim, pismenim i praktičnim zadacima. Sertifikat izdat od Travelporta ovlašćuje Kandidate za rad na sistemu Travelport+ i priznaje se globalno.

Beograd, 01.09.2022.

Preambula
Travelport Akademija (u daljem tekstu: Akademija) je program za obuku u okviru firme Galileo Adriatic d.o.o. ovlašćenog distributera za Travelport / GDS Travelport+ globalni distribucioni sistem u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Sloveniji i Srbiji (u daljem tekstu Travelport), čiji je cilj sticanje ili proširenje znanja za rad na Travelport+ sistemu. Akademija pruža razne programe i module za obuku namenjene njihovim učesnicima (u daljem tekstu: Kandidati).

1. Selekcija Kandidata

1.1. Selekcija se vrši na osnovu prijave na Akademiju elektronskim putem i uspešnim prolazom kroz proces selekcije.
1.2. Proces selekcije je sastavljen od provere znanja iz opšte kulture, osnova turističke delatnosti, engleskog jezika i razgovora sa zaposlenim Travelporta.
1.3. Travelport ima pravo da odredi Kandidate za Akademiju nakon interne selekcije. Travelport se obavezuje da obavesti sve Kandidate o ishodu njihove prijave, ali ne i o precizno dostignutom rezultatu tokom procesa selekcije.

2. Program obuke

2.1. Program obuke zavisi od nivoa Kandidata i grupe za koju se prijavio. Travelport se obavezuje da konkretan program objavi putem svog Internet sajta (www.travelport.rs) , kao i da dostavi tačan plan programa Kandidatima.
2.2. Cilj programa obuke je osposobljavanje Kandidata za rad na Travelport+ sistemu, što se dokazuje sertifikatom, izdatim nakon uspešno položenog ispita.

3. Cena obuke

3.1. Kandidati koji su primljeni kroz program “SVEOBUHVATNE OBUKE ZA AGENTA PRODAJE AVIO-KARATA” podležu punoj stipendiji od strane Travelporta i obuku ne plaćaju.
3.2 Kandidati koji su na obuku primljeni upućivanjem od strane svog poslodavca (u daljem tekstu: Korisnik) ne plaćaju obuku. Cena ovakve obuke je definisana Korisničkim ugovorom i naplaćuje se u skladu sa ugovorenim uslovima između Travelporta i Korisnika.

4. Uslovi pohađanja obuke i dodeljivanje sertifikata

4.1. Termin obuke se ugovara nakon selekcije kandidata i određuje ga Travelport u skladu sa operativnim mogućnostima i vremenskom raspoloživošću izabranih Kandidata.
4.2. Kandidati su u obavezi da pohađaju obuku u potpunosti, a da najmanje budu prisutni ukupno 90% programa obuke. Kandidati koji taj uslov ne ispune nemaju pravo na dodeljivanje sertifikata.
4.3. Travelport zadržava pravo da isključi bilo kog Kandidata učesnika Akademije ukoliko ponašanje učesnika remeti sprovođenje obuke. Pod remećenjem sprovođenja obuke se svrstavaju kašnjenje, vređanje ili grubo ponašanje prema osoblju Travelporta i/ili zgrade ili poslovnog prostora u kome se sprovodi obuka, drugim Kandidatima, opremi za obuku, kao i namerno prekidanje predavanja.
4.4. Isključeni Kandidati nemaju pravo na ponovno pohađanje Akademije. Isto važi ako Kandidati svojevoljno napuste Akademiju. Ponovno pohađanje Akademije odobrava isključivo Travelport.
4.5. Stručnu literaturu, računare za obuku i ostala sredstva za rad obezbeđuje Travelport.
4.6. Sertifikat se dodeljuje nakon uspešno sprovedene obuke a nakon što Kandidat dokaže stečeno znanje uspešno realizovanim usmenim, pismenim i praktičnim zadacima. Sertifikat izdat od Travelport ovlašćuje Kandidate za rad na sistemu Travelport+ i priznaje se globalno.

Prijava za stipendiju

Poštovane buduće kolege,

Hvala Vam što razmatrate da se prijavite za stipendiju programa „Sveobuhvatna obuka za agenta prodaje avio-karata“ u organizaciji firme Galileo Adriatic – Oficijalnog Partnera Travelporta. Naša želja je da otvorimo vrata savremene tehnologije u oblasti prodaje avio-karata svim motivisanim kandidatima i time povećamo broj stručnih kadrova na tržištu.

Uslovi za stipendiju:

 • Prihvataju se aplikacije kandidata starosnog doba od 20 do 50 godina
 • Minimum srednje obrazovanje
 • Osnovno poznavanje engleskog jezika
 • Motivacija za karijerom u turističkoj industriji i unapređivanjem znanja i veština u oblasti tehnologije u turizmu

Kako bi kandidat uspešno konkurisao za stipendiju potrebno je da na imejl adresu stipendija@travelport.rs dostavi:

 1. Motivaciono pismo (pismo o namerama i razlogu prijavljivanja)
 2. Kratku biografiju (kontakt podaci, obrazovanje,  radno iskustvo – ukoliko ga je bilo)

Od kandidata koji uđe u uži izbor se očekuje da obavi kratak razgovor sa predstavnikom Galileo Adriatic i uradi test iz oblasti opšte kulture, engleskog jezika i osnovnog poznavanja turističke delatnosti. Kandidat koji uspešno prođe sve korake automatski stiče pravo na stipendiju.