Travelport
Tips & Tricks

NDC Tips & Tricks

Korak 1.
Svaki agent mora da bude registrovan na portalu MyTravelport. Agenti koji već imaju pristup portalu, ne moraju da se ponovo registruju.
Pristup portalu: my.travelport.com


Prilikom registracije popunite podatke agencije, primer je u nastavku:

Korak 2.
Da bi NDC funkcionisao neophodno je ažurirati Travelport Smartpoint platformu na najnoviju verziju.

Korak 3.
Pristup NDC sadržaju kroz Travelport Smartpoint se vrši preko NDC Plug-in koji se nalazi u opciji SEARCH, kao što je prikazano na slici:

Nakon što kliknete na „NDC Flight Shopping Search“ otvara se novi prozor gde je potrebno da se upišete sa vašim podacima sa portala MyTravelport

Za sva dodatna pitanja u vezi sa početnim koracima, slobodno nas kontaktirajte na: ndc@travelport.rs

Vaš Travelport Adriatic Team

Zdravo,

Pristup i registracija za NDC sadržaj je za svaku kompaniju drugačija.
U nastavku šaljemo neophodne informacije po kompanijama kako biste zakoračili u svet NDC-a.

Air France / KLM
Kako bi agencija mogla da pristupi NDC sadržaju AF/KLM neophodno je da prvo kontaktira svog predstavnika avio-kompanije kako bi potpisali „Agency Access Agreement“ za NDC. Nakon toga kompanija ulazi u proces odobrenja i ukoliko dozvoli pristup NDC sadržaju agenciji, obaveštava i Travelport o tome.

American Airlines
Za pristup AA NDC sadržaju, nije potrebna registracija kod avio-kompanije. Agencije će automatski sa naše strane dobiti pristup u narednom periodu. Molimo pre toga još jednom proverite da li ste ažurirali Travelport Smartpoint i da li ste registrovani na portalu MyTravelport.

Singapore Airlines
Kako bi pristupili NDC sadržaju za SQ, neophodno je da se prvo registrujete na portalu AGENT 360 . Nakon toga kontaktirajte predstavnika kompanije kako bi pokrenuli proces registracije na „KrisConnect Programme“. Ukoliko agencija izvrši sve neophodne korake do 27.og u mesecu, aktivaciju NDC sadržaja može očekivati, početkom narednog meseca.

Qantas Airlines
Da biste pristupili NDC sadržaju za QF, vaša agencija mora prvo da se registruje na „Qantas channel“ i odabere Travelport kao svog tehnološkog partnera. Nakon toga kompanija ulazi u proces odobrenja i ukoliko dozvoli pristup NDC sadržaju agenciji, obaveštava i Travelport o tome.

Tabela sa našim tržištima i koje kompanije su implementirale NDC sadržaj.

Tržište
AA NDC
AF/KLM NDC
SQ NDC
QF NDC
Bosna i Hercegovina
Crna Gora
Hrvatska
Makedonija
Slovenija
Srbija

Za sva dodatna pitanja, pišite nam na ndc@travelport.rs ili proverite uputstvo na portalu MyTravelport.

Vaš Travelport Adriatic Team

Zdravo,

Ove nedelje vam šaljemo koje su osnovne funkcionalnosti dostupne po kompanijama. Sva ažuriranja NDC opcija biće dostupna putem MyTravelport portala. Napominjemo da će se mogućnosti kao i broj NDC kompanija tokom 2023. povećavati.

QF NDC Capability

Reservation

Fare Shop and Booking

 • Fare Modifiers published,corporate,negotiated
 • Reservation possibility
 • Cancelling reservation
 • FOP’s – BSP cash/Credit card
 • Add passenger contact details (email,phone,CTCx)
 • Mini fare rules
 • APIS
TICKETING

Voluntary servicing

 • Void ticket Within void period
 • Exchange / Reissue
 • Refund
 • Divide PNR
 • Modify passenger details (email, phone)

Involuntary servicing

 • Involuntary Schedule Change (Q/11)
 • Waiver codes
Ancillaries and brands

Ancillaries

 • Available SSRs: MEAL/WCHR only
 • Update SSRs (Meals/Disability)
 • Cancel SSR

Choice and Upsell

 • Brand attributes
 • Upsell at shop/price

SQ NDC Capability

Reservation

Fare Shop and Booking

 • Fare Modifiers published,corporate,negotiated
 • Reservation possibility
 • Cancelling reservation
 • FOP’s – BSP cash/Credit card
 • Add passenger contact details (email,phone,CTCx)
 • Mini fare rules
 • APIS
TICKETING

Voluntary servicing

 • Void ticket Within void period
 • Exchange / Reissue
 • Refund
 • Divide PNR
 • Modify passenger details (email, phone) Not possible at the moment

Involuntary servicing

 • Involuntary Schedule Change (Q/11)
 • Waiver codes
Ancillaries and brands

Ancillaries

 • Available SSRs: MEAL only
 • Update SSRs (Meals)
 • Cancel SSR

Choice and Upsell

 • Brand attributes
 • Upsell at shop/price

AA NDC Capability

Reservation

Fare Shop and Booking

 • Fare Modifiers published,corporate,negotiated
 • Reservation possibility
 • Cancelling reservation
 • FOP’s – BSP cash/Credit card
 • Add passenger contact details (email,phone,CTCx)
 • Mini fare rules
 • APIS
TICKETING

Voluntary servicing

 • Void ticket Within void period
 • Exchange / Reissue
 • Refund
 • Divide PNR
 • Modify passenger details (email, phone)

Involuntary servicing

 • Involuntary Schedule Change (Q/11)
 • Waiver codes
Ancillaries and brands

Ancillaries

 • Available SSRs: MEAL/WCHR/SEAT only
 • Update SSRs (Meals)
 • Cancel SSR

Choice and Upsell

 • Brand attributes
 • Upsell at shop/price

AF/KLM NDC Capability

Reservation

Fare Shop and Booking

 • Fare Modifiers published,corporate,negotiated
 • Reservation possibility
 • Cancelling reservation
 • FOP’s – BSP cash/Credit card
 • Add passenger contact details (email,phone,CTCx)
 • Mini fare rules
 • APIS
TICKETING

Voluntary servicing

 • Void ticket Within void period
 • Exchange / Reissue
 • Refund
 • Divide PNR Not possible at the moment
 • Modify passenger details (email, phone)

Involuntary servicing

 • Involuntary Schedule Change (Q/11)
 • Waiver codes
Ancillaries and brands

Ancillaries

 • Not available at the moment

Choice and Upsell

 • Not available at the moment
Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

Kliknite na „SEARCH“, a zatim odaberite opciju „NDC Flight Shopping Search“

Kada se otvori NDC prozor:

 • Unesite željenu destinaciju kod grada ili aerodroma
 • Unesite datum u formatu: 12JUN ili 12June
 • Vreme poletanja po želji u formatu: 12:00
 • Za dodatne letove kliknite na „+“
 • Unesite povratne letove ili kliknite na „X“ za jedan pravac

U donjem delu pretrage su sledeći modifikatori:

 • Broj putnika i PTC
 • Željeni prevozilac
 • Vrsta tarife publikovana/privatna, za privatnu uneti kod
 • Željena klasa putovanja

Nakon odabranih letova i opcija kliknite na „SEARCH“.

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

NDC na dlanu

Prikaz i detalji traženih letova kroz NDC:

 1. Broj opcija ponuđenih letova
 2. Sortiranje letova: po ceni, dužini leta ili vremenu poletanja
 3. Prikaz vremena poletanja i sletanja:
  → označava direktan let
  CLT*→ označava let sa presedanjem
  +1 označava da je vreme sletanja dan kasnije
 4. Cena
  Total od RSD88410 je za sve putnike
  Naziv brendirane tarife
  Mogućnost poređenja tarifa

 1. Klikom na „Price details“ dobija se prikaz tarife i sve razložene takse
 2. Klikom na „View more brands for this flight“ dobija se prikaz svih brendiranih tarifa i detalji opcija koje svaka tarifa nudi

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

Kada izaberete letove iz rezultata pretrage, možete da dodate informacije o putnicima i rezervišete letove.

Svi obavezni elementi su obeleženi narandžastom bojom

Način plaćanja

Ime/Kontakt/Mail

APIS

Nakon unosa svih elemenata, izaberite jednu od sledećih opcija:

Napomena:

Opcija „Book and ticket“ je moguća samo ukoliko je unešen način plaćanja.

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

Specijalni zahtevi (SSR)

 1. Za dodavanje SSRs kliknite na ikonu (Edit)
  Kada dodajete zahtev tokom rezervacije opcija „Edit“ se nalazi ispod sekcije „Price details“, a nakon rezervacije sa desne strane ispod sekcije „Seat“.
 2. Kliknite na + da biste proširili listu opcija za obroke ili asistenciju
 3. Izaberite željenu opciju
  • Obroci se mogu dodavati po segmentu i po putniku
  • Asistencija ne mora da se dodaje po segmentu, biće automatski dodata na svim segmentima za određenog putnika
  • Listu dostupnih zahteva možete videti u padajućem meniju

 4. Kada izaberete željenu opciju, status je „Pending“
   • Za kopiranje zahteva na svim segmentima, kliknite na ikonu (Copy)

 5. Kliknite na „Save“

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

Nakon unetih letova, obaveznih elemenata i odabira jedne od opcija „Book and hold“ ili „Book and ticket“ zatvorite NDC prozor i pregledajte vašu rezervaciju.

NAPOMENE:

 • Status NDC rezervacije je uvek ZK (pasivni)
 • Svi elementi rezervacije se nalaze u polju *DI (Document Instruction)
 • Time Limit (*TD) je automatizovan i rezervacija će se prikazati na Q10 određenog datuma
 • Nakon kreiranja rezervaciju iz baze podataka možete pozivati po šifri ili po prezimenu putnika
 • Rezervaciju možete slati na željeni Queue → QEB/45 ili QEB/PCC/45
 • Nakon kreiranja rezervacije u desnom uglu se pojavljuje NDC ikona koja u zavisnosti od boje označava status rezervacije:

elektronska karta nije izdata

elektronska karta izdata

rezervacija otkazana

rezervacija neispravna

Status rezervacije se takođe prikazuje kada pređete kursorom preko ikone, a klikom na ikonu se ponovo vraćate u NDC plugin.

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

Otvorite rezervaciju u kojoj je potrebno uraditi „ Divide“ i otvorite NDC plugin.

  1. a razdvajanje putnika kliknite na ikonu u gornjem desnom uglu
  2. Odaberite putnika, a zatim kliknite na „Divide file“
  3. Potvrdite kreiranje nove rezervacije
  4. Odaberite željenu rezervaciju
  5. U rezervaciji se kreira *DV polje

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

  1. U NDC Plugin-u prilikom kreiranja rezervacije u donjem levom uglu kliknite na ikonu + u odeljku „Seats“ kako biste rezervisali sedište.
  2. Odaberite sedište i kliknite na opciju „Save“.
  3. Ukoliko imate više segmenata, kliknite na svaki segment pojedinačno.
  4. Potvrdu sedišta možete videti u DI polju.

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

Otkazivanje rezervacije pre izdavanja karte

  1. Kako biste otkazali rezervaciju pre izdavanja karte neophodno je da otvorite NDC plugin i da kliknete na cenu, a zatim na opciju „Cancel Booking“.
  2. U sledećem koraku treba da potvrdite otkazivanje rezervacije.
  3. U DI polju se pojavljuje informacija da je rezervacija otkazana, kao i NDC indikator koji je sive boje.

Otkazivanje rezervacije nakon izdavanja karte – VOID

  1. Kako biste otkazali rezervaciju nakon izdavanja karte, a u okviru VOID perioda neophodno je da otvorite NDC plugin i da kliknete na cenu, a zatim na opciju „Cancel Booking“.
  2. U sledećem koraku treba da potvrdite otkazivanje – VOID
  3. U DI polju se pojavljuje informacija da je rezervacija otkazana i da karta ima status VOID

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

Prilikom pretraživanja letova kroz NDC moguće je uključiti i dodatne filtere.

ndc-filteri1

Nakon izabranih letova skrolujte do kraja i izaberite željene opcije, a zatim kliknite na „Search“.

ndc-filteri2

Sistem nudi letove svih kompanija koje su u NDC-u, ali će u ovom slučaju ponuditi samo tarife sa prtljagom i koje su promenljive.

ndc-filteri3

Kada izaberete željeni let sa desne strane ekrana se prikazuju opcije koju odabrana tarifa sadrži.

ndc-filteri4

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs.

Vaš Travelport Adriatic Team

  1. Primer izdate karte kroz NDC
  2. Nakon ulaska u rezervaciju otvorite NDC plugin, kliknite na cenu, a zatim na opciju „Change Booking“.
  3. Klikom na opciju „Change Booking“ otvara se prozor za pretragu letova, gde treba uneti nove datume putovanja i vreme (opciono), a zatim kliknuti na „Search“.
  4. Nakon unetih letova otvara se lista raspoloživih letova, kliknite na opciju „Get Price“. U gornjem desnom uglu se nalaze filteri za pretragu.
  5. Klikom na „Get Price“ dobija se informacija kolika je doplata za promenu. Nakon informacije, kliknite na „No, discard price“.

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs ili posetite naš sajt.

Vaš Travelport Adriatic Team

  1. Originalna rezervacija CDG-LIS, 15SEP-25SEPZamena U NDC 1
  2. Za promenu karte uđite u NDC plug-in, kliknite na cenu i izaberite opciju „Change Booking“Zamena U NDC 2
  3. Unesite nove datume (17SEP-25SEP) putovanja i kliknite na „Search“ Zamena U NDC 3
  4. Izaberite željene letove i kliknite na „Get Price“ kako biste dobili informaciju kolika je doplata, a zatim na „Yes, continue to review“ kako biste izvršili zamenu karteZamena U NDC 4
  5. Prikaz rezervacije i DI elemenata nakon zamene karteZamena U NDC 5

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs ili posetite naš sajt.

Vaš Travelport Adriatic Team

  1. Prikaz rezervacije i izdate karte kroz NDC
  2. Kako biste uradili refundaciju, uđite u NDC plug-in, a zatim kliknite na cenu i odaberite opciju „Cancel Booking“
  3. Kako biste izvršili refundaciju kliknite na „Continue“

Za sva dodatna pitanja pišite nam na ndc@travelport.rs ili posetite naš sajt.

Vaš Travelport Adriatic Team