Objavljeno: 12.05.2021.

Drage kolege,

Želimo da vam skrenemo pažnju na nekoliko noviteta koji će se tokom maja pojaviti uTravelport +-u.

  • Voluntary refunds

Ranije je voluntary refunds bio objašnjen u kategoriji 16.

Od 18. aprila do 31. maja kompanije će kroz ATPCO početi sa ubacivanjem note 33.

Ovo će poboljšati efikasnost, jer će se odmah dobijati nota 33, umesto note 16 gde su stajali uslovi i za zamenu kao i za refundaciju.

Biće poboljšana tačnost jer se tekst kategorije 33 odnosi na refundaciju, a ne kao tekst slobodnog protoka unet u kategoriju 16.

FN*1

 


Category 33 specific

FN*1/33

 

 

  • Dual inventory warning message

Kada se uradi prajsing, Travelport + će u vreme određivanja cene dati poruku upozorenja kako bi upozorio agenta da izda kartu istog dana kada je tarifa formirana kako bi se eliminisao rizik od gubitka te tarife.

Kada se tarifa formira, cena karte se garantuje za isti kalendarski dan sve dok promene ne rezultiraju poništavanjem formirane cene.

Ukoliko tarifa treba ponovo da se formira, bilo zato što su unete promene ili zato što je postojeća tarifa istekla, tada se inventar karata ponovo proverava kako bi se osiguralo da je dostupan. U slučaju da nije, putnik može biti podložan višoj tarifi.

Ova nova poruka upozorenja o dvostrukom inventaru pojaviće se kao obaveštenje bilo da je upotrebljen ulaz FQ,FQBB ili FS.

U ovom slučaju, eliminiše se rizik da agenti moraju da ponude više cene nego što su prethodno bile navedene, jer je prethodna tarifa promenjena ili je istekla.

FQ

FQBB

 

Shopping

Vaš Travelport

Podeli vest

Saznajte više o MyTravelport-u.