Rešenja za agencije

Cee Repricer

Cee Repricer je jedinstvena alatka namenjena isključivo korisnicama Travelport GDS. Cee Repricer pronalazi bolje tarife za već postojeće rezervacije, što znači dodatni prihod za agenciju.
On sa sigurnošću i kontinuirano proverava cenu i preknjižava PNR, a najbolje od svega je što agent ne mora da brine o procesu rada. Agent sam određuje u kojoj rezervaciji želi da Cee Repricer traga za nižom tarifom. U postavljenoj rezervaciji on vrši pretragu za nižim tarifama, radi „reprice“ postojećih PNR-a nekoliko puta dnevno i postavlja ih na određeni Q.

Agent odlučuje da li će tarifa u rezervaciji biti automatski promenjena ili samo želi da dobije informaciju o povoljnijoj tarifi. Takođe agent određuje minimalnu razliku u ceni od koje će aplikacija vršiti snižavanje cena. Cee Repricer šalje izveštaje sa statističkim podacima o radu aplikacije.