Rešenja za agencije

Travelport
e-Tracker

E-Tracker

E-Tracker je alatka za pretragu svih izdatih karata, sa mogućnošću pronalaženja neiskorišćenih kupona za refundaciju u korist agenta. Prema istraživanjima koje je sprovela IATA, jako veliki broj karata ostane neobrađeno.

E-Tracker

Ručno traženje karata može biti dugotrajno i naporno. Uz pomoć E-Trackera i njegove preciznosti može se sačuvati i pratiti status izdatih karata u agenciji. Sa E-Trackerom agent štedi svoje troškove kao i troškove korporativnih klijenata. Ima veoma jednostavan pristup preko veb stranice.

etr2