Rešenja za agencije

Go-link

Go-link je veb aplikacija koja pruža sve informacije o prodaji u turističkoj agenciji, u realnom vremenu.
Ima jednostavan prikaz, mogu ga koristiti ne samo menadžeri i Travelport agenti, već i knjigovođe koje nisu upoznate sa radom na GDS-u. Štedi vreme jer nema potrebe za obukom i instalacijom, a može da se koristi za analitiku i pouzdanu bazu podataka. Pruža različito sortiranje u zavisnosti od potrebe klijenata po: datumu izdavanja, PCC-u, načinu plaćanja, vrsti dokumenata… Detaljan izveštaj se može videti za svaku izdatu kartu, uključujući: rutu, prevozioca, takse, proviziju i status segmenta.

Go-link izveštaj nudi detaljnu analizu izdatih karata na određenom prevoziocu ili mogućnost prikaza najprodavanije destinacije u prošlom mesecu, čak i najproduktivnijeg agenta. Ima takođe dijagramski prikaz prodaje po kompanijama. Podaci se čuvaju 12 meseci i moguće ih je eksportovati u XLS-u i XML-u radi dalje obrade i analiza.